Thông tin ngân hàng

Tài khoản Sacombank
Tên tài khoản: Trần Thị Hương Trâm
Số Tài khoản: 060103331199
Tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín_Chi nhánh Phan Xích Long - Phú Nhuận

 

Tài khoản Vietcombank
Tên tài khoản: Trần Thị Hương Trâm
Số Tài khoản: 0371003784513
Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB) _ Chi nhánh Quận 3